Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Zvārtavas pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam un Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu

Valkas rajona Zvārtavas pagasta padome ārkārtas sēdē 2008.gada 12.janvārī pieņēma lēmumu (sēdes protokola izraksts Nr.1, 1.§) pilnveidot Zvārtavas pagasta teritorijas plānojumu, atbilstoši institūciju atzinumiem un sagatavot Zvārtavas pagasta teritorijas plānojuma galīgo redakciju. Saskaņā ar likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un Vides pārraudzības valsts biroja 2008.gada 3.decembra lēmumu Nr.64 „Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”, teritorijas plānojuma izstrādei ir nepieciešams veikt ietekmes uz vidi stratēģisko novērtējumu.

Teritorijas plānojumu un Vides pārskata projektu izstrādāja Zvārtavas pagasta padome.

Joma, uz kuru attiecas plānošanas dokumenti – Valkas rajona Zvārtavas pagasta

administratīvā teritorija.

Dokumentu izstrādes termiņi – Valkas rajona Zvārtavas pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020.gadam ir izstrādes stadijā un galīgās redakcijas apstiprināšana tiek plānota 2009.gada aprīlī.

Plānošanas dokumentu īstenošanas termiņi – Valkas rajona Zvārtavas pagasta teritorijas plānojumam – līdz 2021.gadam.

Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumenta īstenošana – Valkas rajona Zvārtavas pagasta teritoriju.

Aicinām piedalīties sabiedriskās apspriešanas sanāksmē kas notiks 04.03.2009. plkst.10.00 Zvārtavas pagasta padomes telpās .

Zvārtavas pagasta teritorijas plānojuma pilnveidotās galīgās redakcijas un Vides pārskata projekta materiāli visā sabiedriskās apspriešanas laikā no 12.02.2009. līdz 25.03.2009 tiks izstādīti:

  • Valkas rajona Zvārtavas pagasta padomes telpās “Luturskola”, Zvārtavas pagasts, Valkas rajons. Apmeklētāju pieņemšana notiek katru darbdienu no plkst. 8.30 līdz 17.00.

  • Valkas rajona padomes mājaslapā: www.valka.lv

Rakstiski priekšlikumi un ierosinājumi tiks gaidīti no 2009.gada 12.februāra līdz 2009.gada 25.martam Zvārtavas pagasta padomē (t.64728425; e-pasts: zvartava@hawk.lv).

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs