Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par plānošanas dokumenta “Rīcības programma Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā (2007. – 2013.g.)”projekta SIVN Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksmi

 par plānošanas dokumenta “Rīcības programma Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā (2007. – 2013.g.)” projekta SIVN Vides pārskata projekta

sabiedriskās apspriešanas sanāksmi

LR Zemkopības ministrija izstrādā plānošanas dokumentu “Rīcības programma Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā (2007. – 2013.g.)”. Tas ir stratēģiskās plānošanas dokuments, kas nosaka vidējā termiņa prioritātes zivsaimniecības sektorā.

Saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta 3.daļā un 2004.gada 23.marta MK noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 2.punkta 2.1.1.apakšpunktā noteikto, plānošanas dokumenta „Rīcības programma Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā (2007. – 2013.g.)”projektam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums, kura ietvaros šā gada 6.februārī ir uzsākta sabiedriskās apspriešanas procedūra.

Plānošanas dokumenta “Rīcības programma Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā (2007. – 2013.g.)” projekta Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks š.g. 16.martā plkst. 14.00 LR Zemkopības ministrijas (Republikas laukums 2, Rīga) 3.stāva 315.telpā.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs