Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Ziemeru pagasta teritorijas plānojuma grozījumu Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Ziemeru pagasta padome paziņo, ka sabiedriskajai apspriešanai tiek nodots Ziemeru pagasta teritorijas plānojuma grozījumu Vides pārskata projekts.

Ziemeru pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrādātājs ir Ziemeru pagasta padome, (adrese: „Pagastmāja”, Māriņkalns, Alūksnes rajons, LV-4332, tālrunis: 64381118).

Teritorijas plānojums ir dokuments, kas izstrādāts laika posmam no 2003.-2015. gadiem un tā īstenošana ietekmēs Ziemeru pagasta teritoriju.

Iepazīties ar Ziemeru pagasta teritorijas plānojuma grozījumiem un Vides pārskata projektu un iesniegt rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes iespējams no 11.02.2009. līdz 23.03.2009 Ziemeru pagasta padomē: „Pagastmāja”, Māriņkalns, Alūksnes rajons, LV-4332 katru darba dienu no plkst.8:00 līdz 16:00. Vides pārskata projekts pieejams mājas lapā www.aluksne.lv/rajons.

Vides pārskata sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2009.gada 4.martā plkst. 14:00 Ziemeru pagasta padomes telpās.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs