Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
PAZIŅOJUMS PAR ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA TERITORIJAS PLĀNOJUMA DOKUMENTU PROJEKTU SABIEDRISKO APSPRIEŠANU

Zemgales plānošanas reģiona attīstības padome (ZPRAP) paziņo, ka saskaņā ar  ZPRAP 28.02.2006. lēmumu Nr. 6 tiek uzsākts Zemgales plānošanas reģiona teritorijas plānojuma dokumentu projektu sabiedriskās apspriešanas otrais posms.

Sabiedriskās apspriešanas termiņš - astoņas nedēļas no sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Interesenti var iepazīties ar Zemgales plānošanas reģiona teritorijas plānojuma dokumentu projektiem un citiem ar tiem saistītiem dokumentiem un savus priekšlikumus rakstiski ar atzīmi „Priekšlikumi Zemgales plānošanas reģiona teritorijas plānojumam” iesniegt:

1.      Zemgales Attīstības aģentūrā, Jelgavā, Pasta ielā 37, 25.kab., pa pastu (LV-3001) vai elektroniski zaa@jrp.lv. Apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās no plkst. 13:00 līdz 17:00.

2.      Aizkraukles rajona Ekonomikas un attīstības nodaļā, (nodaļas vadītāja Laura Kļučina), Aizkraukle, Lāčplēša iela 1, 35.kab. vai pa pastu (LV-5101). Apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās no plkst. 8:00. līdz 17:00.

3.      Bauskas rajona padomes Attīstības un plānošanas nodaļā, (nodaļas vadītāja Inga Bērziņa), Bauskā, Uzvaras ielā 1, 223.kab. vai pa pastu (LV-3901). Apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās no plkst. 9:00 līdz 17:00.

4.      Dobeles rajona padomes Tautsaimniecības un attīstības dienestā, (teritorijas plānotāja Guna Smilga), Dobelē, Brīvības ielā 15, 56. kab. vai pa pastu (LV-3701). Apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās no plkst. 14:00. līdz 17:00.

5.      Jelgavas pašvaldības Būvvaldē (Teritorijas plānošanas sektora vadītāja Gunita Osīte), Jelgavā, Lielā ielā 11, 318.kab. vai pa pastu (LV-3001). Apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās no plkst.15:00 līdz 19:00.

6.      Jelgavas rajona padomes Attīstības departamentā, (galvenais speciālists Andris Ziemelis), Jelgavā, Pasta ielā 37, 26.kab. vai pa pastu (LV-3001). Apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00.

7.      Jēkabpils rajona padomes Teritoriālās attīstības plānošanas un investīciju departamentā ( galvenā speciāliste Inga Širina) Jēkabpilī, Rīgas ielā 150a, 6.kab. vai pa pastu (LV-5202). Apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās no plkst. 14:00 līdz 17:00.

Zemgales plānošanas reģiona teritorijas plānojuma dokumentu projektu sabiedriskās apspriešanas otrā posma noslēguma sanāksme plānota 2006.gada 16.maijā plkst. 11:00, Pasta ielā 37, 1.stāva lielajā zālē.

Par Zemgales plānošanas reģiona teritorijas plānojuma izstrādāšanu atbild Zemgales Attīstības aģentūras direktors Raitis Vītoliņš, tālr. 3027549.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs