Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Vides politikas pamatnostādņu 2009. – 2015. gadam projekta stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma
Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Latvijas Republikas Vides ministrija informē, ka Vides politikas pamatnostādņu 2009. – 2015. gadam projekta stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana notiek no 2008.gada 23.oktobra līdz 2008.gada 30.novembrim.

Vides pārskata projektu ir izstrādājusi Latvijas Republikas Vides ministrija, Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494, tālrunis 67026496,    fakss 67820442, e-pasta adrese politika@vidm.gov.lv, mājas lapas adrese internetā www.vidm.gov.lv.

Joma, uz kuru attiecas plānošanas dokuments – vides politika.

Dokumenta izstrādes termiņš – Vides politikas pamatnostādnes 2009. – 2015.gadam ir sagatavošanas stadijā un tā apstiprināšana plānota 2008.gada decembrī.

Plānošanas dokumenta īstenošanas termiņš – 7 gadi.

Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumenta īstenošana – Latvijas Republika.

Ar Vides pārskata projektu un tā kopsavilkumu, kā arī ar Vides politikas pamatnostādņu 2009. – 2015. gadam projektu var iepazīties no 2008.gada 23. oktobra līdz 2008.gada 30.novembrim Vides ministrijas kancelejā, Peldu ielā 25, Rīgā darba dienās no pulksten 9 līdz 17, kā arī Vides ministrijas mājas lapā internetā

http://www.vidm.gov.lv/lat/dokumenti/dokumentu_projekti/.

Rakstiskus priekšlikumus ar norādi „Priekšlikumi Vides pārskatam” līdz š.g. 30.novembrim var sūtīt pa pastu Vides ministrijas Stratēģijas un koordinācijas departamentam, Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494. Juridiskām personām nepieciešams norādīt institūcijas nosaukumu, reģistrācijas numuru, priekšlikumu sniegšanas datumu un kontaktinformāciju, bet fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, adresi un datumu. Anonīmi iesniegumi netiks ņemti vērā.

Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2008.gada 21.novembrī plkst. 10:00 Rīgā, Vides ministrijā, Peldu ielā 25, 409.telpā.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs