Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Virešu pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 1. redakcijas Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Virešu pagasta padome paziņo par iespēju iepazīties ar pagasta teritorijas plānojuma 1. redakcijas stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros izstrādāto Vides pārskata projektu. Ar teritorijas plānojuma grozījumu materiāliem un Vides pārskatu var iepazīties sabiedriskās apspriešanas laikā no 26. oktobra līdz 4. decembrim Virešu pagasta padomē, darba dienās no 8.00- 17.00. un interneta mājaslapā www.videseksperti.lv

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks Virešu pagasta padomes telpās 2009.gada 30.oktobrī plkst. 10.00.

Visi ar Virešu pagasta teritorijas plānojuma Vides pārskatu saistītie priekšlikumi iesniedzami rakstiskā veidā pie pagasta sekretāres no pirmdienas līdz ceturtdienai no 9.00-16.00, vai iesūtāmi pa pastu Virešu pagasta padomei. Adrese: „Vecvireši”, Virešu pagasts, Apes novads, LV-4355.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs