Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Vilpulkas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas un Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Vilpulkas pagasta padome saskaņā ar 2007.gada 26.aprīļa sēdes prot.Nr.5 1 .p. nodod sabiedriskai apspriešanai Vilpulkas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 1 .redakciju un Vides pārskata projektu, nosakot sabiedriskās apspriešanas termiņu no 21.05.2007. līdz 09.07.2007.

Izstrādātājs - SIA ,,Nagla IF", Rūjiena, Raiņa iela 5, LV-4240, tālr.4263662. Teritorijas plānojuma grozījumi aptver Vilpulkas pagasta administratīvo teritoriju. Teritorijas plānojuma darbības laiks 12 gadi.

Ar Vilpulkas pagasta teritorijas plānojuma grozījumiem un Vides pārskata projektu iespējams iepazīties mājas lapā www.valmraj.lv  vai Vilpulkas pagasta padomē katru darba dienu no pulkst. 900-1700, adrese: ,,Pagastmāja", Vilpulka, Vilpulkas pagasts, Valmieras rajons.

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes var iesniegt līdz 09.07.2007. Vilpulkas pagasta padomē katru darba dienu no plkst.900 - 1700, vai sūtīt pa pastu: ,,Pagastmāja", Vilpulka, Vilpulkas pagasts, Valmieras rajons, LV- 4241.

Tikšanās ar iedzīvotājiem notiks 2007.gada 18.junijā pulkst. 1400, Vilpulkas pagasta padomē, apmeklētāju pieņemšana - 2007.gada 18.jūnijā no puklst. 1200 - 1400, Vilpulkas pagasta padomē.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs