Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
PAZIŅOJUMS

PAR VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2. REDAKCIJAS DOKUMENTA PROJEKTA SABIEDRISKO APSPRIEŠANU

Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padome paziņo, ka ar Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomes 2005.gada 28.novembra lēmumu Nr.2.” Par Vidzemes teritorijas plānojuma un Vides pārskata projektu nodošanu sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” Vidzemes plānošanas reģiona Teritorijas plānojuma 2.redakcijas projekta Sabiedriskās apspriešanas otrais posms noteikts 8 nedēļas laikā no 2005.gada 27.decembra līdz 2006.gada 22.februārim.

Ar Vidzemes plānošanas reģiona Teritorijas plānojuma 2.redakcijas dokumenta projektu iespējams iepazīties un iesniegt atsauksmes laikā no 2005.gada 27.decembra līdz 2006.gada 22.februārim katru darba dienu no plkst. 10.00- 16.00 :

-Valmierā, Lāčplēša ielā 1, nodibinājuma „Vidzemes attīstības aģentūra” biroja telpās
- Alūksnē, Dārza ielā 11, Alūksnes rajona padomes telpās;
- Valkā, Semināra ielā 9, Valkas rajona padomes telpās, un Beverīnas ielā 3, nodibinājuma „Vidzemes attīstības aģentūra” iznomātās telpās 2.stāvā 22/23 kabinetā;
- Madonā, Saieta laukumā 1, Madonas rajona padomes telpās;
- Cēsīs, Bērzaines ielā 5, Cēsu rajona padomes telpās;
- Gulbenē, Ābeļu ielā 2, Gulbenes rajona padomes telpās.

Vidzemes plānošanas reģiona Teritorijas plānojuma 2.redakcijas dokumenta projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2006.gada 7.februārī, Valkā, Beverīnas ielā 3, zālē , no plkst.11.00 līdz 15.00.

Apmeklētājus pieņem un rakstiskās atsauksmes ar norādi „Priekšlikumi Vidzemes plānošanas reģiona Teritorijas plānojuma 2.redakcijai” var iesniegt vai sūtīt pa pastu uz adresi - Nodibinājums Vidzemes attīstības aģentūra, Valmiera, Lāčplēša iela 1, LV 4201.

Atsauksmes par Vidzemes plānošanas reģiona Teritorijas plānojuma 2.redakciju var sūtīt arī uz Vidzemes attīstības aģentūra e- pastu: Valmieras.birojs@vaa.lv ar norādi „Priekšlikumi Vidzemes plānošanas reģiona Teritorijas plānojuma 2.redakcijai”

Priekšlikumu iesniedzējiem jānorada:
Fiziskām personām- Vārds, uzvārds, adrese, priekšlikuma sastādīšanas datums;
Juridiskām personām- nosaukums, adrese, kontaktpersona un priekšlikuma sastādīšanas datums.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs