Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
PAZIŅOJUMS

PAR VIDES PĀRSKATA SABIEDRISKO APSPRIEŠANU
(Par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2 redakcijas DOKUMENTA PROJEKTAM 2005.- 2025.gadam)

Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padome paziņo, ka ar Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomes 2005.gada 28.novembra lēmumu Nr.2.” Par Vidzemes teritorijas plānojuma un Vides pārskata projektu nodošanu sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” Vides pārskata projekta Vidzemes plānošanas reģiona Teritorijas plānojuma 2.redakcijas projekta 2005.- 2025.gadam Sabiedriskā apspriešana noteikta 8 nedēļas laikā no 2005.gada 27.decembra līdz 2006.gada 22.februārim.

Vides pārskata projekts sagatavots Vidzemes plānošanas reģiona Teritorijas plānojuma projektam. Vides pārskatu izstrādā nodibinājums „Vidzemes attīstības aģentūra”, Valmierā, Lāčplēša ielā 1, LV 4201, tālrunis 8350388, www.vidzemes-regions.lv.

Joma, uz kuru attiecas plānošanas dokuments- plānošana.

Dokumentu izstrādes termiņi- Vidzemes plānošanas reģiona Teritorijas plānojums 2005.- 2025.gadam ir izstrādes stadijā un plānojuma galīgās izstrādes apstiprināšana tiek plānota līdz 2.06.2006.g.

Plānošanas dokumenta īstenošanas termiņš - Vidzemes plānošanas reģiona Teritorijas plānojumam ir 20 gadi.

Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumenta īstenošana – Vidzemes plānošanas reģions, kurā ietilpst Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Madonas, Valmieras un Valkas rajoni.

Ar Vides pārskata projektu un Vides pārskata kopsavilkumu Vidzemes plānošanas reģiona Teritorijas plānojuma 2005.- 2025.gadam 2.redakcijas dokumenta projektam iespējams iepazīties laikā no 2005.gada 27.decembra līdz 2006.gada 22.februārim katru darba dienu no plkst. 10.00- 16.00 :

-Valmierā, Lāčplēša ielā 1, nodibinājuma „Vidzemes attīstības aģentūra” biroja telpās
- Alūksnē, Dārza ielā 11, Alūksnes rajona padomes telpās;
- Valkā, Semināra ielā 9, Valkas rajona padomes telpās un Beverīnas ielā 3, nodibinājuma „Vidzemes attīstības aģentūra” iznomātās telpās 2.stāvā 22/23;
- Madonā, Saieta laukumā 1, Madonas rajona padomes telpās ;
- Cēsīs, Bērzaines ielā 5, Cēsu rajona padomes telpās;
- Gulbenē, Ābeļu ielā 2, Gulbenes rajona padomes telpās.

Vides pārskata projekta par Vidzemes plānošanas reģiona Teritorijas plānojuma 2.redakcijas dokumenta projektu sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2006.gada 7.februārī, Valkā, Beverīnas ielā 3, zālē , no plkst.11.00 līdz 15.00.

Apmeklētājus pieņem un rakstiskās atsauksmes ar norādi „Priekšlikumi Vides pārskatam” var iesniegt vai sūtīt pa pastu uz adresi - Nodibinājums Vidzemes attīstības aģentūra, Valmiera, Lāčplēša iela 1, LV 4201.

Atsauksmes par Vidzemes plānošanas reģiona Teritorijas plānojuma Vides pārskatu var sūtīt Mārai Zeltiņai uz e- pastu: Mara.Zeltina@vaa.lv ar norādi „Priekšlikumi Vides pārskatam”

Priekšlikumu iesniedzējiem jānorada:

Fiziskām personām- Vārds, uzvārds, adrese, priekšlikuma sastādīšanas datums;
Juridiskām personām- nosaukums, adrese, kontaktpersona un priekšlikuma sastādīšanas datums.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs