Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par detālplānojuma Jaunupes ielā 7, Ventspilī nodošanu sabiedriskajai apspriešanai

Ventspils pilsētas dome saskaņā ar 21. maija lēmumu Nr. 180 nolēma nodot sabiedriskai apspriešanai izstrādāto nekustamā īpašuma Jaunupes ielā 7, Ventspilī detālplānojuma 1. redakciju un vides pārskatu.

Detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas otrais posms un vides pārskata sabiedriskā apspriešana tiek organizēta no š.g. 7.jūnija līdz 23. jūlijam.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme, tikšanās ar detālplānojuma izstrādātajiem un Ventspils pilsētas domes pārstāvjiem notiks 28. jūnijā plkst. 17:30 Ventspils pilsētas domē Jūras ielā 36 2. stāva mazajā zālē.

Ar detālplānojuma 1. redakcijas materiāliem, vides pārskatu, Ventspils pilsētas teritorijas plānojumu (2006. – 2018.) un Ventspils pilsētas attīstības stratēģiju (2005. – 2015.) sabiedriskās apspriešanas laikā var iepazīties Ventspils pilsētas domes 23. kabineta priekštelpā darba dienās no plkst. 8:00 līdz 16:00.

Priekšlikumus, ierosinājumus, iebildumus var iesniegt Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļā (Jūras iela 36, Ventspils, 1. kabinets) vai nosūtot pa pastu uz adresi: Ventspils pilsētas dome, Jūras iela 36, Ventspilī.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs