Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Ventspils rajona teritorijas plānojuma 1.redakcijas un vides pārskata stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma projekta sabiedrisko apspriešanu

Ventspils rajona padome paziņo, ka saskaņā ar rajona padomes 2006.gada 19.decembra padomes sēdes lēmumu (protokols Nr.22, 1§) tiek uzsākta Ventspils rajona teritorijas plānojuma 1.redakcijas un vides pārskata stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma projekta sabiedriskā apspriešana, kuras termiņš ir noteikts no 2007.gada 2.janvāra līdz 2007.gada 13.februārim.

Izvērtēšanai tiek nodoti Ventspils rajona teritorijas plānojuma 1.redakcija un Vides pārskata projekts.

Ar izstrādāto materiālu iespējams iepzīties Ventspils rajona padomē 9.kabinetā, Skolas ielā 4, Ventspilī, katru darba dienu no 9.00 -15.00.

sabiedriskās apspriešanas II posma sanāksme notiks Ventspils rajona padomes sēžu zālē, II stāvā, 2007.gada 23.janvārī plkst.14.00.

Savus atzinumus par Ventspils rajona teritorijas plānojuma 1.radkciju iesniegt rakstveidā Ventspils rajona padomē, Skolas ielā 4, Ventspilī, LV3601.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs