Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Vecumnieku pagasta teritorijas plānojuma 2005. –2017. gadam pirmās redakcijas un tā sastāvā esošā Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Vecumnieku pagasta padome paziņo, ka 28.07.2005. pagasta padomes sēdē (protokols nr.8, p.8) ir pieņemts lēmums par Vecumnieku pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017. gadam pirmās redakcijas un tā sastāvā esošā Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Vecumnieku pagasta teritorijas plānojumā ir parādīta teritorijas pašreizējā izmantošana, noteikta plānotā (atļautā) izmatošana un izmantošanas aprobežojumi ar ilgtermiņa perspektīvu uz 12 gadiem.

Teritorijas plānojuma izstrādātājs: Vecumnieku pagasta padome.

Sabiedriskās apspriešanas otrā posma termiņš: 08.08.2005. līdz 30.09.2005.

Teritorijas plānojuma un tā sastāvā esošā Vides pārskata izstādīšanas, apmeklētāju pieņemšanas, informācijas iegūšanas un rakstisko priekšlikumu iesniegšanas vieta un laiks: Vecumnieku pagasta padome, Rīgas iela 29, Vecumnieku, Bauskas raj., LV-3933; darba dienās no plkst.9.00 –17.00; tālr. 3976100, 3976486, e-pasts: vecumnieki@bauskarp.lv

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 08.09.2005. plkst.16.00 Vecumnieku tautas namā, Rīgas ielā 5, Vecumniekos.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs