Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Vecates pagasta teritorijas plānojuma 1.redakcijas
un Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Vecates pagasta padome š.g. 23.septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 12, 12.p. par Vecates pagasta teritorijas plānojuma 1. redakcijas un tās sastāvā esošā Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai.

Izstrādātājs – SIA „Nagla IF”, Rūjiena, Raiņa iela 5, LV 4240, tālr. 4263662.

Teritorijas plānojuma izstrāde, kas aptver Vecates pagastu, uzsākta ar Vecates pagasta padomes 2004.gada 27.maija lēmumu Nr.6;14.p. Izstrādes termiņš – 2005.gada 31.decembris.

Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots un ar izstrādāto teritorijas plānojuma 1.redakciju un Vides pārskata projektu var iepazīties Vecates pagasta padomē. Adrese: „Pagastnams”, Vecates pagasts, Valmieras rajons darba laikā.

Ar Vides pārskata projekta elektronisko versiju iespējams iepazīties Mazsalacas pilsētas mājas lapā www.mazsalaca.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes var iesniegt 40 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” katru darbdienu no plkst. 9:00 līdz 17:00 pagasta padomē vai sūtīt pa pastu, adrese: „Pagastnams”, Vecates pagasts, Valmieras rajons, LV -4211.

Tikšanās ar iedzīvotājiem notiks 2005.gada 28.oktobrī plkst. 14:00, apmeklētāju pieņemšana – 2005.gada 28.oktobrī no plkst.15:00-16:00.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs