Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Vārves pagasta teritorijas plānojuma Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu

Vārves pagasta padome informē, ka atbilstoši 23.03.2004. MK noteikumiem Nr. 157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums" ir izstrādāts un nodots sabiedriskai apspriešanai Vārves pagasta teritorijas plānojuma Vides pārskats.

Rakstiskus priekšlikumus un iebildumus var iesniegt Vārves pagasta padomē no 01.04.2009. līdz 10.05.2009, vai pa pastu pēc adreses Vārves pagasta padome, Skolas iela 1, Vārves pagasts, Ventspils rajons, LV-3623, norādot iesniedzēja fiziskās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un pastāvīgo dzīves vietas adresi; vai juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru, reģistrācijas vietu (adresi).

Ar Vides pārskata materiāliem var iepazīties Vārves pagasta mājas lapā pēc interneta adreses www.varve.lv.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs