Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Par Valmieras pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības programmas 2008.- 2014.gadam projekta un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Saskaņā ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 25.10.2007. sēdes lēmumu Nr. 644 (protokols Nr.16, #44) „Par Valmieras pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības programmas 2008.-2014.gadam projekta un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata nodošanu sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, tiek nodoti sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai Valmieras pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības programmas 2008.–2014.gadam (turpmāk Attīstības programma) projekts un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata (turpmāk Vides pārskats) projekts. Attīstības programmas un Vides pārskata projektu izstrādātājs ir Valmieras pilsētas pašvaldības Attīstības nodaļa (kontaktpersonas: Edgars Rantiņš, tālr.4207165 un Iveta Ence, tālr.4207175).

Sabiedriskā apspriešana norisināsies laikā no 01.11.2007. līdz 10.12.2007.

Ar izstrādāto Attīstības programmas projektu un Vides pārskata projektu var iepazīties

  • Lāčplēša ielā 2, Valmierā–Valmieras pilsētas pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas centrā, katru darba dienu no plkst. 7.30 līdz 18.30;

  • Valmieras portālā www.valmiera.lv.

Rakstiski ierosinājumi un priekšlikumi iesniedzami līdz 10.12.2007. Valmieras pilsētas pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas centrā, katru darba dienu no plkst. 7.30 līdz 18.30.

Attīstības programmas un Vides pārskata sabiedriskās apspriešanas sanāksme norisināsies 28.11.2007. plkst.17.30 Valmieras pilsētas pašvaldības telpās Lāčplēša ielā 2, Valmierā.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs