Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu un Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Saskaņā ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 01.06.2006. sēdes lēmumu Nr 368 (protokols Nr.7, #29) „Par Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas nodošanu otrā posma sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, tiek nodoti sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu pirmā redakcija un Vides pārskata projekts. Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādātājs ir Valmieras pilsētas būvvalde, Vides pārskata projekta izstrādātājs ir Valmieras pilsētas pašvaldības Attīstības nodaļa (kontaktpersona Iveta Ence, tālr.42 07175). Vides pārskata projekts ir Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu sastāvdaļa.

Sabiedriskā apspriešana norisināsies laikā no 19.06.2006. līdz 18.08.2006.

Ar izstrādāto Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu pirmo redakciju un Vides pārskata projektu var iepazīties:

Lāčplēša ielā 2, Valmierā – Valmieras pilsētas pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas nodaļā, katru darba dienu no plkst. 7.30 līdz 18.30;

Rīgas ielā 50, Valmierā – Valmieras pilsētas pašvaldības Būvvaldē, pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, trešdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00, pusdienu pārtraukums no plkst. 13.00 līdz 14.00;

Valmieras portālā www.valmiera.lv.

Rakstiski ierosinājumi un priekšlikumi iesniedzami līdz 18.08.2006. Valmieras pilsētas pašvaldības Būvvaldē, Rīgas ielā 50, Valmierā, pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, trešdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00, pusdienu pārtraukums no plkst. 13.00 līdz 14.00., kā arī Valmieras pilsētas pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas nodaļā, katru darba dienu no plkst. 7.30 līdz 18.30.

Teritorijas plānojuma un Vides pārskata sabiedriskās apspriešanas sanāksmes norisināsies 04.07.2006. plkst.17.30 un 08.08.2006. plkst.17.30, Valmieras pilsētas pašvaldības telpās Lāčplēša ielā 2, Valmierā.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs