Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Valkas rajona teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2005.gada 11.oktobra noteikumu Nr.770 „Rajona pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 31.punktu un Ministru kabineta noteikumiem Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”, Valkas rajona padome 2007.gada 28.jūnijā pieņēma lēmumu nodot sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai Valkas rajona teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakciju un vides pārskata projektu (protokols Nr.6, 2§).

Sabiedriskās apspriešanas termiņš ir sešas nedēļas no šī paziņojuma publicēšanas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Ar Valkas rajona teritorijas plānojuma un vides pārskata materiāliem var iepazīties Valkas rajona padomē, Valkā, Semināra ielā 9, 3.kabinetā, katru darba dienu no plkst.8-17.

Visi priekšlikumi iesniedzami rakstveidā Valkas rajona padomē katru darba dienu no plkst.8-17 vai nosūtāmi pa pastu – Valkas rajona padome, Semināra ielā 9, Valkā, LV-4701.

Valkas rajona teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas un vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 10.augustā plkst.11, Valkas rajona padomes zālē.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs