Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Valdemārpils pilsētas ar lauku teritoriju Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Valdemārpils pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojuma Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana notiks no šī gada 28. maija līdz 9. jūlijam.

Valdemārpils ar lauku teritoriju teritorijas plānojuma Vides pārskata projektu izstrādātājs ir Valdemārpils pilsētas dome.

Teritorijas plānojuma galīgās redakcijas materiāli un Vides pārskata projekts būs izstādīts un ar tiem varēs iepazīties darbdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 pilsētas domes telpās. Vides pārskata materiāli apskatāmi internetā Valdemārpils pilsētas mājas lapā www.valdemarpils.lv.

Teritorijas plānojuma vides pārskata sabiedriskās apspriešanas sanāksme pilsētas domē notiks 19.jūnijā plkst.1400 adrese: Raiņa iela-16, Valdemārpils tālr.3291100.

Visi priekšlikumi un ierosinājumi iesniedzami rakstveidā pilsētas domē darba dienās no plkst. 9.00 līdz 13.00 un no 14.00 līdz 17.00 vai nosūtāmi pa pastu:. Raiņa iela 16, Valdemārpils, Talsu rajons, LV – 3260. Ja iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, ir jāuzrāda sūtītāja adrese. Iebildumi un priekšlikumi, kas tiks iesniegti pēc minētā termiņa, kā arī anonīmi iesniegumi netiks ņemti vērā.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs