Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Vides pārskata projekta plānošanas dokumentam
„Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007-2019” sabiedrisko apspriešanu

Plānošanas dokuments „Tukuma pilsētas teritorijas plānojums” ir vietējās pašvaldības līmeņa plānošanas dokuments, kas nosaka teritorijas turpmāko attīstību, zemes izmantošanu un zemes izmantošanas aprobežojumus laika posmam no 2007.gada līdz 2019.gadam.

Vides pārskata projekta un Plānošanas dokumenta elektroniskā versija ir pieejama Tukuma pilsētas interneta mājas lapā (adrese: www.tukums.lv). Ar plānošanas dokumenta un Vides pārskata projektiem var iepazīties Tukuma pilsētas Domē 2.stāvā pie skeretāres, Pils ielā 18, Tukumā, darba laiks – pirmdienās 8.00-18.00;piektdienās 8.00-16.00; pārējās darba dienās 8.00-17.00;

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par Vides pārskata projektu var iesniegt Tukuma pilsētas Domē no 30.jūlija līdz 2007. gada 7.septembrim vai sūtot pa pastu, adrese: Pils iela 18,Tukums, LV-3101.

Vides pārskata sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2007.gada 13.augustā 18:00 Tukuma pilsētas Kultūras nama Tradīciju zālē (Lielā iela 1, Tukums).

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs