Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Tukuma rajona teritorijas plānojuma pirmās redakcijas un Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu

Tukuma rajona padome ar 2006.gada 20.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.11, 9.§) uzsāk Tukuma rajona teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas II posmu, nododot sabiedriskajai apspriešanai sagatavoto Tukuma rajona teritorijas plānojuma pirmo redakciju un Vides pārskatu.

Tukuma rajona teritorijas plānojuma pirmās redakcijas un Vides pārskata sabiedriskās apspriešanas termiņš no 2007.gada 08.janvāra līdz 19.februārim.

Sabiedriskās apspriešanas laikā Tukuma rajona teritorijas plānojuma pirmās redakcijas un Vides pārskata materiāli tiks izstādīti Tukuma rajona padomes telpās, adrese: Talsu iela 4, Tukums, LV-3101, katru darbdienu no pulksten 900 līdz 1600.

Materiāli pieejami arī internetā – www.tukums.lv apakšnodaļā – Tukuma rajons.

2007.gada 15. februārī pulksten 1000 rajona padomes Konferenču zālē, adrese: Talsu iela 4, Tukums, LV-3101, tiks organizēta iedzīvotāju un citu ieinteresēto personu sapulce, lai apspriestu Tukuma rajona teritorijas plānojuma pirmo redakciju un Vides pārskatu.

Sabiedriskās apspriešanas laikā Tukuma rajona padomē 200.kab., Talsu ielā 4, Tukumā jebkurš interesents var iesniegt savus rakstiskos priekšlikumus, norādot savu vārdu, uzvārdu/nosaukumu un adresi.

Sabiedriskās apspriešanas laikā apmeklētājus pieņems Tukuma rajona padomē 306.kab., adrese: Talsu iela 4, Tukums, LV-3101, katru pirmdienu no pulksten 9.00 līdz 11.00”

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs