Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Talsu integrētās attīstības programmas 2008. - 2014. gadam un Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu

Talsu pilsētas dome paziņo, ka 2007. gada 26. novembrī tika pieņemts domes lēmums „Par Talsu integrētās attīstības programmas 2008. - 2014. gadam un Vides pārskata 1. redakcijas (projekta) sabiedrisko apspriešanu”.

Sabiedriskās apspriešanas termiņš tiek noteikts no 2007.gada 30. novembra līdz 2008. gada 8. janvārim.

Ar Talsu integrētās attīstības programmas 2008. - 2014. gadam un tās vides pārskata 1. redakciju iespējams iepazīties un iesniegt par tiem rakstiskus priekšlikumus var:

  • Talsu pilsētas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7, Talsos,

  • Uzņēmēju atbalsta centrā Kr.Valdemāra 17A, Talsos.

Darba laiks: katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz 16:00.

Saņemt komentārus un iesniegt rakstiskus priekšlikumus par Vides pārskata 1. redakciju iespējams arī vides pārskata izstrādātājam SIA „VSKB Vide”, adrese: Dārzu iela 2, Ventspils, LV - 3601, tālrunis/fakss: 3622717, e-pasts: info@vskbvide.lv.

Elektroniskā formātā integrētās attīstības programma un tās vides pārskats ir pieejami Talsu pilsētas mājas lapā www.talsi.lv.

Talsu integrētās attīstības stratēģijas 2008. - 2014. gadam un tās vides pārskata sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks Talsu pilsētas domes Mazajā zālē 2007. gada 12. decembrī plkst. 17:00.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs