Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Par Talsu rajona teritorijas plānojuma un Vides pārskata pilnveidošanu un atzinuma sniegšanu

Ar Talsu rajona padomes 2007.gada 20. aprīļa lēmumu Nr. 27, protokols Nr. 4 teritorijas plānojuma redakcija un Vides pārskats ir nodots pilnveidošanai atbilstoši institūciju atzinumiem un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem, un galīgās redakcijas sagatavošanai.

Ministru kabineta 11.10.2005. noteikumi Nr.770 ,,Rajona pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" 38.1.p. nosaka, ka rakstiskus atzinumus un priekšlikumus var iesniegt, kā arī ar pilnveidoto Talsu rajona teritorijas plānojuma .redakciju un Vides pārskatu var iepazīties Talsu rajona padomē, 210. kabinetā, Kareivju iela 7, Talsos, no 02.05.2007. līdz 23.05.2007. darba dienās no plkst.9:00 līdz pīkst. 16:00. Sagatavotā plānojuma galīgā redakcija un Vides pārskats digitāla formātā būs pieejams Talsu rajona padomes mājas lapā www.talsurajons.lv

Teritorijas plānojuma galīgās redakcijas un Vides pārskata izskatīšanas sēde notiks 2007.gada 24. maijā pīkst. 10:00 Talsu pilsētas domes Mazajā zālē, Kareivju iela 7, Talsos.

Saskaņā ar Ministru kabineta 11.10.2005. noteikumiem Nr.770 ,,Rajona pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi", lūdzam sniegt atzinumu par Talsu rajona teritorijas plānojumu un Vides pārskatu.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs