Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Stalbes pagasta teritorijas plānojuma Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Stalbes pagasta padome 27.11.2008. ir pieņēmusi lēmumu (sēdes protokols Nr.17, 4.§), par Stalbes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas pilnveidošanu un Vides pārskata nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.

Sabiedriskās apspriešanas termiņš tiek noteikts no 09.12.2008. līdz 20.01.2009.

Stalbes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās 1.redakcijas un Vides pārskata materiāli būs izstādīti Stalbes pagasta padomes telpās, ar tiem varēs iepazīties darbdienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, laika posmā no 09.12.2008. līdz 20.01.2009., kā arī pieejami internetā www.stalbe.lv

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 07.01.2009. plkst.15:00 Stalbes pagasta padomes telpās. Priekšlikumi un ierosinājumi iesniedzami rakstveidā Stalbes pagasta padomes sekretārei darbdienās no pulksten 9:00 līdz 17:00 vai nosūtāmi pa pastu: Stalbes pagasta padome, „Iktes”, Stalbes pagasts, Cēsu rajons LV-4151.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs