Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 

Paziņojums par Smiltenes pilsētas Attīstības programmas 2008. – 2014. gadam Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Smiltenes pilsētas Attīstības programmas 2008. – 2014. gadam Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana (Smiltenes pilsētas 2008. gada 10.marta sēdes lēmumu Nr.3.5.§.) notiks no šā gada 13. marta līdz 22. aprīlim.

Smiltenes pilsētas Attīstības programmas 2008. – 2014. gadam Vides pārskatu izstrādā SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” (Skolas iela 10-8, Rīga, LV-1010; tālr.: 7242411).

Smiltenes pilsētas Attīstības programmas 2008. – 2014. gadam 1.redakcija un Vides pārskata projekts būs pieejami un ar tiem varēs iepazīties darbdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 Smiltenes pilsētas domes telpās (Smiltenē, Pils ielā 2), darba dienās no pulksten 12.00 līdz 18.00 Smiltenes pilsētas bibliotēkā (Smiltenē, Baznīcas laukumā 13), Smiltenes pašvaldības interneta mājas lapā www.smiltene.lv.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks šā gada 9.aprīlī pulksten 16.00 Smiltenes pilsētas domes zālē (Smiltenē, Pils ielā 2). Visi priekšlikumi un ierosinājumi iesniedzami rakstveidā Smiltenes pilsētas domē darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 vai nosūtāmi pa pastu: Smiltenes pilsētas dome, Pils iela 2, Smiltene, LV – 4729. Ja iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, ir jāuzrāda sūtītāja adrese. Iebildumi un priekšlikumi, kas tiks iesniegti pēc minētā termiņa, kā arī anonīmi iesniegumi netiks ņemti vērā.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs