Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Slampes pagasta teritorijas plānojuma atkārtotu pilnveidošanu

Slampes pagasta padome 08.02.2007. ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.12, 5 &) par Slampes pagasta teritorijas plānojuma redakcijas atkārtotu pilnveidošanu atbilstoši institūciju atzinumiem un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un teritorijas plānojuma galīgās redakcijas sagatavošanu.

Saskaņā ar MK Noteikumu Nr.883 (19.10.2004.) ,,Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi" 43.punktu, ar pilnveidoto Slampes pagasta teritorijas plānojuma redakciju var iepazīties Slampes pagasta padomē, ,,Kultūras pils", Slampes pagasts, Tukuma rajons, no 19.02.2007. līdz 16.03.2007. darba dienās no pīkst. 9:00 līdz plkst.l6:00.

Slampes pagasta padomes teritorijas plānojuma galīgā redakcija tiks izskatīta Slampes pagasta padomes sēdē 2007.gada 22.martā pīkst. 15:00, Slampes pagasta padomes telpās, «Kultūras pils", Slampes pagasts, Tukuma rajons.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs