Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Skultes pagasta teritorijas plānojuma galīgās redakcijas un vides pārskata teritorijas plānojumam sabiedrisko apspriešanu


Saskaņā ar Skultes pagasta padomes 18.07.2005. lēmumu nr.1, prot. 6.§, tiek izsludināta Skultes pagasta teritorijas plānojuma galīgās redakcijas un vides pārskata teritorijas plānojuma sabiedriskā apspriešana no š.g. 20 jūlija līdz 29.augustam.

Sabiedriskajai apspriešanai tiek nodoti:
- Skultes pagasta teritorijas plānojuma galīgās redakcijas materiāli, kas pilnveidoti atbilstoši Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas un citu institūciju atzinumiem;
- Vides pārskats Skultes pagasta teritorijas plānojumam.

Sabiedriskajai apspriešanai nodotie materiāli izstādīti katru darbdienu no pulksten 8 līdz 17 Skultes pagasta padomes telpās. Apmeklētāju pieņemšana otrdienās no pulksten 9 līdz 12, kontaktpersona - A.Čerpakovska.

Rakstiskas atsauksmes sūtīt uz Skultes pagasta padomi, adrese: "Pagastnams", Mandegas, Skultes pagasts, Limbažu rajons, LV-4025.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks Skultes pagasta padomes ēkā š.g. 12.augustā pulksten l5. Ar materiāliem, kas nodoti sabiedriskajai apspriešanai, var iepazīties arī mājas lapā vww.gisprojekts.lv. 

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs