Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Skrīveru pagasta teritorijas plānojuma
vides pārskata sabiedrisko apspriešanu

Skrīveru pagasta teritorijas plānojuma vides pārskata sabiedriskā apspriešana notiks no 5.septembra līdz 14.oktobrim.

Skrīveru pagasta teritorijas plānojumu un vides pārskatu izstrādā SIA „Reģionālie Projekti”(Rīga, Vīlandes iela 7-2, LV-1010, tālr.: 7320809).

Skrīveru pagasta teritorijas plānojuma 1.redakcijas materiāli un vides pārskats būs izstādīti un ar tiem pagasta padomē varēs iepazīties darbdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00 un no 14.00 līdz 17.00 Skrīveru pagasta padomes telpās, Skrīveri, Daugavas iela 59, Aizkraukles rajons LV-5125, dokumenti tiks publicēti internetā SIA „Reģionālie Projekti” mājas lapā – www.rp.lv.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 20. septembrī plkst. 17.00 Kultūras namā, Skrīveros, A.Upīša ielā 1.

Visi priekšlikumi un ierosinājumi iesniedzami rakstveidā Skrīveru pagasta padomē darba dienās no plkst. 9.00 līdz 13.00 un no 14.00 līdz 17.00 vai nosūtāmi pa pastu: Skrīveru pagasta padome, Skrīveri, Daugavas iela 59, Aizkraukles rajons LV-5125. Ja iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, ir jāuzrāda sūtītāja adrese. Iebildumi un priekšlikumi, kas tiks iesniegti pēc minētā termiņa, kā arī anonīmi iesniegumi netiks ņemti vērā.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs