Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 

Paziņojums par Siguldas novada teritorijas plānojuma Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Rīgas rajona Siguldas novada dome paziņo par Siguldas novada teritorijas plānojuma 2007.-2019.gadam Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai (domes 20.02.2008. lēmums, prot. Nr. 4 lēm. Nr. 24.). Interesenti aicināti iepazīties ar teritorijas plānojuma Vides pārskata projektu un iesniegt rakstiskus priekšlikumus sabiedriskās apspriešanas laikā no 2008. gada 3. marta līdz 14. aprīlim Siguldas novada būvvaldē (Zinātnes ielā 7, Siguldas pag., LV-2150) otrdienās, trešdienās un piektdienās no 9.00 – 17.00 - pirmdienās un ceturtdienās no 9.00 - 18.00.

Ar izstrādāto Vides pārskata projektu iespējams iepazīties arī Siguldas novada mājas lapā www.sigulda.lv

Sabiedriskās apspriešanas sapulce paredzēta 2008.gada 18.martā plkst. 18.00. Siguldas kultūras nama zālē Siguldā Pils ielā 10.

Stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu veic SIA “Vides eksperti”, Aizkraukles iela 21, Rīgā, tālr./ fakss 67558792; www.videseksperti.lv.  

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs