Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 

Paziņojums par Sērenes pagasta teritorijas plānojuma un vides pārskata sabiedriskās apspriešanas organizēšanu

Sērenes pagasta padome paziņo, ka pilnveidotai teritorijas plānojuma gala redakcijai un vides pārskatam noteikts sabiedriskās apspriešanas termiņš - no 2007.gada 20.decembra līdz 2008. gada 6.februārim.

Sabiedriskās apspriešanas pasākumi notiek Sērenes pagasta padomes ēkā Sērenē, Sērenes pag., un apspriešanas ietvaros 2008.gada 5.februārī notiks tikšanās no pulksten 13 līdz 15.

Apmeklētāju pieņemšana notiek apmeklētāju pieņemšanas laikā pirmdienās, ceturtdienās no plkst.8 līdz 16. Sīkāku informāciju var saņemt Sērenes pagasta padomē pa tālruni/faksu 5122698 vai e-pastu: serenespagasts@navigator.lv.

Ar materiāliem var iepazīties arī Aizkraukles rajona padomes mājas lapā: www.aizrp.lv

Vides pārskatu sagatavoja SIA "NAGLA IF", Grīvas prospekts 4-17, Ogre.

Rakstiskus priekšlikumus visa termiņa laikā var iesniegt pieņemšanas laikā pirmdienās un ceturtdienās no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 16 pagasta padomes kancelejā vai adresēt "Priekšlikums teritorijas plānojumam", Sērenes pagasta padome, Pagastmāja, Sērenes pagasts, Aizkraukles rajons, LV-5123, Rakstiskiem priekšlikumiem jābūt noformētiem atbilstoši "Informācijas atklātības likumam", kā arī saskaņā ar lietvedības noteikumiem.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs