Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Sēlpils pagasta teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Sēlpils pagasta padome 26.06.2008. pagasta padomes sēdē (prot.Nr.12.) pieņēmusi lēmumu par Sēlpils pagasta teritorijas plānojuma 2008. – 2020.gadam pilnveidotās 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu un atkārtotu atzinumu saņemšanu.

Sabiedriskā apspriešana notiks no 14.07.2008. līdz 05.08.2008. Sabiedriskās apspriešanas vieta – Sēlpils pagasta padome (sekretāres kabinets), Rūtas, Sēlija, Sēlpils pagasts, Jēkabpils rajons, darbdienās no plkst.9.00 līdz 14.00.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks Sēlpils pagasta padomes priekšsēdētāja kabinetā 29.07.2008. plkst.11.30.

Saskaņā ar LR MK 23.03.2004. noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” prasībām un Sēlpils pagasta padomes 26.06.2008. sēdes (prot.Nr.12.) lēmumu, sabiedriskajai apspriešanai nodots Sēlpils pagasta teritorijas plānojuma 2008. – 2020.gadam Vides pārskats. (Izstrādātājs SIA „Projekti RA”, Sēlpils pagasta padome).

Sabiedriskā apspriešana notiks no 14.07.2008. līdz 24.08.2008. Sabiedriskās apspriešanas vieta – Sēlpils pagasta padome (sekretāres kabinets), Rūtas, Sēlija, Sēlpils pagasts, Jēkabpils rajons, darbdienās no plkst.9.00 līdz 14.00.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks Sēlpils pagasta padomes priekšsēdētāja kabinetā 29.07.2008. plkst.11.30.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs