Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Sējas novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas un Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu

Sējas novada dome ir pieņēmusi lēmumu Nr. 10 1.& (09.10.2006.) par Sējas novada teritorijas plānojuma 1. redakcijas un Vides pārskata nodošanu sabiedriskajai apspriešanai. Sabiedriskās apspriešanas 2.posma termiņš tiek noteikts no 23.10.2006. līdz 04.12.2006.

Sējas novada teritorijas plānojuma 1. redakcijas un Vides pārskata materiāli būs izstādīti Sējas novada domes telpās: „Jēņi”, Sējas novads, Rīgas rajons un „Ezeriņi”, Sējas novads, Rīgas rajons. Ar tiem varēs iepazīties darbdienās no pulksten 9:00 līdz 17:00, laika posmā no 23.10.2006. līdz 04.12.2006. , dokumentus publicēs arī internetā SIA „Reģionālie projekti” mājaslapā www.rp.lv.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 15.11.2006. plkst. 16:00 Sējas novada Lojas kultūras namā un 23.11.2006. plkst. 16:00 Sējas novada Pabažu kultūras namā.

Visi priekšlikumi un ierosinājumi iesniedzami rakstveidā līdz 04.12.2006. Sējas novada domes sekretārei darba dienās no pulksten 9:00 līdz 17:00 vai nosūtāmi pa pastu: Sējas novada dome, „Jēņi”, Sējas novads, Rīgas rajons LV - 2142. Ja iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, ir jāuzrāda sūtītāja adrese. Iebildumi un priekšlikumi, kas tiks iesniegti pēc minētā termiņa, kā arī anonīmi iesniegumi, netiks ņemti vērā.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs