Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Par integrētās attīstības programmas Saldus pilsētai 2008-2015 stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Saldus pilsētas dome 2007.gada 14.jūnijā pieņēma lēmumu „Par Saldus pilsētas integrētās attīstības programmas izstrādi”. Saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta 3.daļu, Saldus pilsētas dome ir organizējusi programmas stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējumu.

Vides pārskata projekta izstrādātāji SIA „Grupa 93”, Avotu iela 10-11, Rīgā, tālr. 67217043, fakss 67217045, www.grupa93.lv.

Joma, uz kuru attiecas plānošanas dokuments: attīstības plānošana.

Integrētās attīstības programma 2007.agada 20.decembrī ir apstiprināta Saldus pilsētas domē un 28.decembrī nosūtīta Kurzemes reģiona attīstības aģentūrai atzinuma sniegšanai. Programmas apstiprināšana tiek plānota 2008.gada martā.

Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumenta īstenošana: tieši ietekmēs teritoriju Saldus pilsētā un netieši Saldus pilsētai pieguļošās teritorijas, kā arī potenciālā novada teritorijas (16 Saldus rajona pašvaldības).

Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana noteikta no 2008.gada 15.janvāra līdz 26.februārim. Ar vides pārskata projektu var iepazīties un priekšlikumus iesniegt:

  • Saldus pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā (Saldus pilsētas dome, Striķu iela 3, Saldus) katru darba dienu no 9.00-17.00;

  • SIA „Grupa 93” mājas lapā, priekšlikumus nosūtot uz adresi: Avotu iela 10-11, Rīga, LV 1011.

Sabiedriskās apspriedes sanāksme notiks 2008.gada 23.janvārī plkst. 17.00 Saldus pilsētas domes sēžu zālē (Saldus pilsētas dome, Striķu iela 3, Saldus).

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs