Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 

Paziņojums par Salaspils novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas un Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu.

Saskaņā ar 2008.gada 18.marta Salaspils novada domes lēmumu “Par saistošo noteikumu “Grozījumi Salaspils novada teritorijas plānojuma” 1.redakcijas” nodošanu atkārtotai sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot.Nr.6, 2.§) Salaspils novada Teritorijas plānojuma grozījumi tiek nodoti atkārtotai sabiedriskai apspriešanai.

Salaspils novada teritorijas plānojuma, t.sk. Vides pārskata sabiedriskās apspriešanas otrā posma termiņš tiek noteikts laika posmā no 07.04.2008. līdz 21.05.2008.

Ar teritorijas plānojuma grozījumu pirmo redakciju ar papildinājumiem var iepazīties Salaspils novada domes ēkas 2.stāvā domes darba laikā (Līvzemes ielā 8, Salaspilī), Salaspils novada bibliotēkā (Līvzemes ielā 8, Salaspilī), kā arī internetā domes mājas lapā www.salaspils.lv. Apmeklētāji tiks pieņemti domes Būvvaldē tās pieņemšanas laikā (Līvzemes ielā 8, Salaspilī, 202. kabinetā pirmdienās no pulksten 11 līdz 16. un ceturtdienās no pulksten 9 līdz 18, 203.kabinetā pirmdienās no pulksten 11 līdz 16 un ceturtdienās no pulksten 9 līdz 18).

24.04.2008. Salaspils novada domes sēžu zālē pulksten 17 notiks sabiedriskās apspriešanas sanāksme, kurā ar grozījumu redakciju, t.sk. Vides pārskatu iepazīstinās tās izstrādātāji.

Priekšlikumus par izstrādāto grozījumu pirmo redakciju lūdzam iesniegt rakstveidā domē vai pa pastu līdz š.g. 21.maijam, adresējot Salaspils novada domei Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Rīgas rajonā, LV-2169, norādot savu adresi, vārdu un uzvārdu, personas kodu, bet juridiskām personām – nosaukumu un reģistrācijas numuru. Pēc norādītā termiņa iesniegtie priekšlikumi netiks izskatīti

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs