Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par jaunā Salas pagasta teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas 2.posmu

Jēkabpils rajona Salas pagasta padome 12.04.2007. ir pieņēmusi lēmumu par jaunā Salas pagasta teritorijas plānojuma pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu. Sabiedriskās apspriešanas 2.posma termiņš noteikts no 2007.gada 17.aprīļa līdz 2007.gada 29.maijam (ieskaitot).

Salas pagasta teritorijas plānojuma pirmās redakcijas materiāli un vides pārskata projekts būs izstādīti Salas pagasta padomes telpās Susējas ielā 11, Salā, Salas pagastā, Jēkabpils rajonā. Ar tiem varēs iepazīties darbdienās no pulksten 9 līdz 17 laika posmā no 2007.gada 17.aprīļa līdz 2007.gada 29.maijam, internetā: www.rp.lv.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 10.maijā pulksten 14 Salas pagasta padomē Susējas ielā 11, Salā, Salas pagastā , Jēkabpils rajonā.

Visi priekšlikumi un ierosinājumi iesniedzami rakstveidā Salas pagasta padomes sekretārei darbdienās no pulksten 9 līdz 17 vai nosūtāmi pa pastu, adrese: Salas pagasta padome Susējas ielā 11, Salā, Salas pagastā , Jēkabpils rajonā, LV-5230. Ja iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, ir jāuzrāda sūtītāja adrese. Iebildumi un priekšlikumi, kas tiks iesniegti pēc minētā termiņa, kā arī anonīmi iesniegumi, netiks ņemti vērā.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs