Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Rundēnu pagasta teritorijas plānojuma un Vides pārskata pirmās redakcijas projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai

Rundēnu pagasta padome paziņo, ka 2009.gada 3. martā pagasta padomes sēdē (protokols Nr. 02, 2$) ir pieņemts lēmums par Rundēnu pagasta teritorijas plānojuma un Vides pārskata pirmās redakcijas projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Teritorijas plānojuma izstrādātājs: Rundēnu pagasta padome, SIA „METRUM”. Sabiedriskās apspriešanas otrā posma termiņš: no 2009.gada 19. marta līdz 5. maijam.

Iepazīties ar Rundēnu pagasta teritorijas plānojuma un Vides pārskata 1.redakciju var Rundēnu pagasta padomē, Rundēnos, Ludzas rajons, LV – 5739, tālr./fakss 65729604.

Sabiedriskās apspriešanas sapulce notiks 2008.gada 28. aprīlī, plkst. 14.00, Rundēnu pagasta padomes telpās.

Priekšlikumus un rakstiskas atsauksmes var iesniegt Rundēnu pagasta padomē, Rundēni, Ludzas rajons, LV – 5739, tālr./fakss 65729604. līdz 5. maijam.

  • Apmeklētāju pieņemšanas laiks: katru darba dienu no plkst. 8:00 līdz 16:00.

Izstrādes vadītājs – Ina Zavadska, Rundēnu pagasta padomes priekšsēdētājas vietniece, tel. 657 29604

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs