Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Rucavas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu.

Rucavas pagasta padome saskaņā ar MK 23.03.2004.noteikumu Nr. 157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums" prasībām un VPVB atzinumu nodod sabiedriskai apspriešanai Rucavas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu pārstrādāto Vides pārskata projektu. Dokumenta nosaukums: Rucavas pagasta teritorijas plānojuma grozījumi.

Izstrādātājs: Rucavas pagasta padome, ,,Pagastmāja", Rucava, Liepājas rajons, tālr.63467133.

Joma, uz kuru attiecas plānošanas dokumenti: teritorijas plānošana. Dokumentu izstrādes termiņš: 2008. gada jūnijs.

Plānošanas dokumentu īstenošanas termiņš Rucavas pagasta teritorijas plānojuma grozījumiem: 5 gadi.

Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumenta īstenošana: Rucavas pagasts.

Iepazīties ar Rucavas pagasta teritorijas plānojuma grozījumiem un Vides pārskata projektu un iesniegt rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var no 19.05.2008. līdz 27.06.2008.Rucavas pagasta padomē, ,,Pagastmāja", Rucava, Liepājas rajons, katru darba dienu no pīkst. 8.00 līdz 17.00, vai arī interneta mājas lapā www.rucava.lv.

Vides pārskata sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2008. gada 18. jūnijā pīkst. 11:00 Rucavas pagasta padomes telpās: ,,Pagastmājā", Rucava, Liepājas rajons.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs