Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Riebiņu novada teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas termiņa noslēgšanos un Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai

Riebiņu novada dome paziņo, ka sabiedriskajai apspriešanai tiek nodots Riebiņu novada teritorijas plānojuma Vides pārskata projekts un tiek noteikts Riebiņu novada teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas termiņa noslēguma termiņš (10.06.2008. novada domes sēde nr.ll, 3.§) ,,Par Riebiņu novada teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas termiņa noslēgšanos un Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai”.

Riebiņu novada teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas termiņa noslēguma termiņš -2008. gada 15. augusts.

Riebiņu novada teritorijas plānojuma Vides pārskata projektu sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts laikā no 2008.gada 20. jūnija līdz 2008. gada 15. augustam.

 • Vides pārskata projekts sagatavots Riebiņu novada teritorijas plānojumam 2008. - 2020.gadam.
 • Vides pārskata projektu izstrādā SIA „Livland”, Brīvības iela 47, Rīga, LV - 1010, tālr.67482920, fakss 67289848, www.livland.lv.
 • Joma, uz kuru attiecas plānošanas dokumenti: teritorijas plānošana.
 • Dokumentu izstrādes termiņš - Riebiņu novada teritorijas plānojums 2008. - 2020.gadam, kura apstiprināšana tiek plānota 2008.gada decembrī.
 • Plānošanas dokumentu īstenošanas termiņš: Riebiņu novada teritorijas plānojumam: 12 gadi.
 • Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumenta īstenošana: Riebiņu novada teritorija.
 • Uzaicinām Jūs piedalīties sabiedriskajā apspriešanā, kur visi interesenti varēs iepazīties ar ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma procedūru un iegūt informāciju par vides pārskata projektu Riebiņu novada teritorijas plānojumam 2008. - 2020.gada.
 • Sabiedriskās apspriedes sanāksme notiks 2008.gada 07. jūlijā plkst. 11.00 Riebiņu novada domē, Saules 8, Riebiņi, Riebiņu novads, Preiļu rajons.
 • Ar Riebiņu novada teritorijas plānojumu un SIA „Livland” sagatavoto vides pārskata projektu var iepazīties no 20.06.2008. līdz 15.08.2008.: Riebiņu novada mājas lapā www.riebini.lv vai Riebiņu novada domes Attīstības un plānošanas daļā, Saules 8, Riebiņi, Riebiņu novads, Preiļu rajons.
 • Rakstiski priekšlikumi un ierosinājumi Riebiņu novada teritorijas plānojuma un vides pārskata projekta papildināšanai tiks gaidīti no 2008.gada 20. jūnija līdz 2008. gada 15. augustam.
 • Interesenti rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Riebiņu novada domē vai pa e- pastu: inese.reitale@axel.lv vai pa pastu: Saules 8, Riebiņi, Riebiņu novads, Preiļu rajons, LV -5326 ar atzīmi „priekšlikumi Riebiņu novada teritorijas plānojuma izstrādei”, fiziskām personām norādot vārdu, uzvārdu, pastāvīgas dzīves vietas adresi un juridiskajām personām- nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs