Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par ,,Rēzeknes pilsētas integrētās attīstības programmas 2007.-2013. gadam” Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Rēzeknes pilsētas dome informē, ka, pamatojoties uz domes lēmumu Nr.61 (no 08.02.2008.), publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodots Rēzeknes domes Attīstības pārvaldes ,,Rēzeknes biznesa centrs” (t.4607679) izstrādātais ,,Rēzeknes pilsētas integrētās attīstības programmas 2007.-2013. gadam” Vides pārskata projekts.

Publiskā apspriešana ilgs no šā gada 13. februārim līdz 23. martam.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 19.03.2008. plkst13:00 Rēzeknes pilsētas domes Attīstības pārvaldē (220.kab.).

Interesenti ar šo projektu var iepazīties, izteikt savus priekšlikumus un rakstiskas atsauksmes Rēzeknes pilsētas domes Iedzīvotāju pieņemšanas un apkalpošanas centrā (Atbrīvošanas alejā 93, 120. kabinetā) darbdienās no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16:30, kā arī Rēzeknes pilsētas mājas lapā www.rezekne.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes var sūtīt pa pastu - Rēzeknes pilsētas dome, Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4600, norādot, fiziskām personām vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese, juridiskām personām - nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs