Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Vides pārskata projekta plānošanas dokumentam „Priekšlikumu izstrāde nacionālā plāna plūdu risku novēršanai un samazināšanai” nodošanu sabiedriskajai apspriešanai

Plānošanas dokuments „Priekšlikumu izstrāde nacionālā plāna plūdu risku novēršanai un samazināšanai” ir valsts politikas plānošanas dokuments, kas definē plūdu riska kritērijus, un plūdu riska teritorijas, kā arī nosaka pamatprasības plūdu riska novēršanas pasākumiem un ietver pasākumu programmu apdraudējuma samazināšanai prioritārajos objektos. Plānošanas dokumenta izstrādes termiņš ir 2007.gada jūlijs. Plānošanas dokumenta darbības termiņš nav noteikts.

Vides pārskata projektu izstrādājis SIA „VentEko”, pamatojoties uz līgumu ar LR Vides ministriju.

Vides pārskata projekta elektroniskā versija ir pieejama SIA „VentEko” interneta mājas lapā (adrese: www.venteko.lv), sadaļā jaunumi. Plānošanas dokumenta projekta elektroniskā versija pieejama SIA „Vides projekti” interneta mājas lapā (adrese: www.videsprojekti.lv). Ar plānošanas dokumenta un Vides pārskata projektiem var iepazīties LR Vides ministrijas (adrese: Peldu iela 25, Rīgā) 217.telpā darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00.

Plānošanas dokumenta un Vides pārskata sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2007.gada 13.jūnijā 10:00 LR Vides ministrijas (Peldu iela 25, Rīga) lielajā zālē (409.telpā).

Priekšlikumus un ierosinājumus par Vides pārskatu lūdzam sūtīt līdz 2007.gada 2.jūlijam, iz SIA „VentEko” biroju, adrese: SIA „VentEko”, Rīgas iela 22, Piņķi, LV-2107, Latvija. Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar SIA „VentEko” projektu vadītāju Ingu Gavenu (tālr. + 371 7913155, e-pasta adrese: inga.gavena@venteko.lv).

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs