Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Plāņu pagasta teritorijas plānojuma pirmās redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Plāņu pagasta padome paziņo, ka 2006.gada 22. martā pagasta padomes sēdē (protokols Nr.3 3.§) ir pieņemts lēmums par Plāņu pagasta teritorijas plānojuma pirmās redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Teritorijas plānojuma izstrādātājs: Plāņu pagasta padome

Sabiedriskās apspriešanas otrā posma termiņš: sešas nedēļas no šī paziņojuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un vietējā laikrakstā “Ziemeļlatvija”.

Iepazīties ar Plāņu pagasta teritorijas plānojuma 1.redakciju un Vides pārskata projektu var Plāņu pagasta padomē darba dienās no plkst.9.00 -16.00, kā arī mājas lapā www.valka.lv

Sabiedriskās apspriešanas sapulce notiks 2006.gada 6. jūnijā, plkst. 13.00, Plāņu pagasta tautas namā.

Rakstiskas atsauksmes un priekšlikumus var iesniegt Plāņu pagasta padomē, katru darba dienu no plkst. 8:00 līdz 16:00, vai sūtīt pa pastu, adrese: Plāņu pagasta padome, p/n Plāņi, Valkas rajons, LV-4727, tel./fakss 47 37517

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs