Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Pelēču pagasta teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Pelēču pagasta padome paziņo, ka 2007.gada 27.marta padomes sēdē (protokols Nr.4 ) pieņēma lēmumu apstiprināt Pelēču pagasta teritorijas plānojumu un izdot saistošos noteikumus Nr.4 ,,Par Pelēču pagasta grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem".

Pelēču pagasta padome informē, ka ar apstiprināto teritorijas plānojumu, saistošajiem noteikumiem un Vides pārskatu var iepazīties Pelēču pagasta padomē, adrese: Liepu iela 6, Pelēči, Preiļu rajons, katru darba dienu pašvaldības darba laikā.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs