Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Sakas novada Pāvilostas pilsētas teritorijas plānojumu 2008.-2020.gadam

Liepājas rajona Sakas novada dome paziņo, ka 2008.gada 29.maijā ir apstiprināts Sakas novada Pāvilostas pilsētas teritorijas plānojums 2008. - 2020. gadam (sēde Nr.8, 1.§) un izdoti saistošie noteikumi Nr.7 „Sakas novada Pāvilostas pilsētas teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Saistošie noteikumi Nr.7 „Sakas novada Pāvilostas pilsētas teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” stājas spēkā nākamajā dienā pēc šī paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Ar apstiprināto Sakas novada Pāvilostas pilsētas teritorijas plānojumu, kā arī tā sastāvā esošajiem ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma dokumentiem var iepazīties Sakas novada domē Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, LV - 3466 (tel.nr. 63498261), kā arī interneta mājas lapā www.pavilosta.lv. Apmeklētāju pieņemšana notiek katru darba dienu no pulksten 8 līdz 16, pusdienas pārtraukums no pulksten 13 līdz 14.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs