Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Olaines pagasta teritorijas plānojuma 1.redakcijas un vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu.

Olaines pagasta padome paziņo par Olaines pagasta teritorijas plānojuma 1. redakcijas un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedrisko apspriešanu.

Sakarā ar teritorijas plānojuma 1.redakcijas izstrādi, tiek izsludināta sabiedriskā apspriešana no 2007. gada 13. februāra līdz 28. martam.

Pagasta teritorijas plānojuma 1.redakcija un tai saistošie materiāli sabiedriskās apspriešanas laikā ir pieejami Olaines pagasta padomē Meža ielā 2, Jaunolainē, 2. stāva zālē. Elektroniski vides pārskata projekts ir pieejams šeit: http://www.environment.lv/lv/5.htm, bet Olaines pagasta teritorijas plānojuma 1. redakcija ir pieejama šeit: http://www.jaunolaine.lv/lv/ppadome/terplan/

Interesentus lūdzam iesniegt rakstiskus priekšlikumus vai arī personīgi griezties Olaines pagasta padomē pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 09:00 – 13:00 un 14:00 - 18:00. Rakstiskas vēstules lūdzam sūtīt uz Olaines pagasta padomi Meža ielā 2, Jaunolainē, Rīgas rajonā LV – 2127 līdz 2007.gada 28.martam.

Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks š. g. 27. februārī plkst. 16.00 Olaines pagasta padomē Meža ielā 2, Jaunolainē, 2. stāva zālē.

Olaines pagasta teritorijas plānojuma stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu veic SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment (Skolas iela 10 – 8, LV – 1010, tālr. 7242411).

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs