Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Ņukšu pagasta teritorijas plānojuma pirmās redakcijas un Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Ņukšu pagasta padome paziņo, ka 2009.gada 26.martā pagasta padomes sēdē (protokols Nr.3, 4.§) ir pieņemts lēmums par Ņukšu pagasta teritorijas plānojuma un Vides pārskata pirmās redakcijas projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Teritorijas plānojuma izstrādātājs: Ņukšu pagasta padome, SIA „METRUM”.

Sabiedriskās apspriešanas otrā posma termiņš: no 2009.gada 17.aprīļa līdz 29.maijam.

Iepazīties ar Ņukšu pagasta teritorijas plānojuma un Vides pārskata 1.redakciju var Ņukšu pagasta padomē, „Pagastmājā”, Ņukšos, Ludzas rajons, LV-5730, tālr./fakss 65729443.

Sabiedriskās apspriešanas sapulce notiks 2009.gada 21.maijā, plkst. 14.00, Ņukšu pagasta padomes telpās.

Priekšlikumus un rakstiskas atsauksmes var iesniegt Ņukšu pagasta padomē, „Pagastmāja”, Ņukši, Ludzas rajons, LV -5730, tālr./fakss 65729443, līdz 29.maijam.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks: katru darba dienu no plkst.8.00 – 12.00.

Izstrādes vadītājs – Arturs Isakovičs, Ņukšu pagasta padomes priekšsēdētājs, tel. 65729443, e-pasts: nuksi@ludza.lv

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs