Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Nīcgales pagasta teritorijas plānojuma 1.redakcijas un Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Saskaņā ar Nīcgales pagasta padomes 2007.gada 28.februāra lēmumu nr. 94 (protokols nr.2 , & 6) nodot sabiedriskai apspriešanai Nīcgales pagasta teritorijas plānojuma 1.redakciju un vides pārskata projektu, nosakot sabiedriskās apspriešanas termiņu no 12.03.2007. līdz 23.04.2007.

Izstrādātājs: Nīcgales pagasta padome

Plānošanas dokumenta īstenošanas ilgums:12 gadi.

Ar dokumentu projektiem ir iespēja iepazīties –Nīcgales pagasta padomē, darbdienās no pulksten 9.00 līdz 12.00, kā arī www.nicgale.lv mājas lapā.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes vieta un laiks: 28 .03.2007. pulksten 10.00, Nīcgales pagasta Tautas bibliotēkā .

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes var iesniegt Nīcgales pagasta padomes sekretārei līdz 2007.gada 16.aprīlim.

Tālr. uzzinām : 5494622, 5494623

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs