Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 

Paziņojums par plānošanas dokumenta „Nīcas pagasta attīstības programma 2009. – 2015. gadam” un tās Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu

Nīcas pagasta attīstības programmu 2009. – 2015. gadam izstrādājusi Nīcas pagasta padome, Bārtas ielā 6, Nīcas pagastā, Liepājas rajonā LV – 3473, e-pasts: padome@nica.lv, tālr. 63469049

Nīcas pagasta attīstības programmas 2009. – 2015. gadam Vides pārskata autors Ligita Laipeniece, Liepājā, Ganību ielā 133 - 47, LV-3411, e-pasts: ligita.laipeniece@gmail.com, tālr. 26586604

Attīstības programma ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kas nosaka Nīcas pagasta attīstības virzienus un prioritātes turpmākajiem 7 gadiem un kurā izvirzītas pašvaldības attīstības prioritātes un noteikts pasākumu kopums šo prioritāšu īstenošanai.

Ar Nīcas pagasta attīstības programmas 2009. - 2015.gadam projektu un Vides pārskata projektu var iepazīties laika posmā no 2009. gada 5. maija līdz 19. jūnijam:

  • Nīcas pagasta padomes Bibliotēkā, Nīcas pagastā, Bārtas ielā 6, darba dienās no 8.30-12.30 un 13.00-16.00

  • Nīcas pagasta padomes mājas lapā www.nica.lv. sadaļā „Attīstība”

Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par Nīcas pagasta attīstības programmas projektu un Vides pārskata projektu var iesniegt Nīcas pagasta padomē, Bārtas ielā 6, 16. kabinetā, vai sūtot pa pastu uz adresi: Nīcas pagasta padome, Bārtas ielā 6, Nīcas pagasts, Liepājas rajons LV-3473, vai elektroniski uz e-pasta adresi: projekti@nica.lv līdz 2009.gada 19. jūnijam.

Nīcas pagasta attīstības programmas 2009. – 2015. gadam projekta un Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2009.gada 22. maijā plkst.16.00 Nīcas pagasta padomes ēkā Bārtas ielā 6, Nīcas pagastā.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs