Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Rēzeknes rajona Nagļu pagasta teritorijas plānojuma un vides pārskata sabiedrisko apspriešanu

Nagļu pagasta padome 12.12.2007. pagasta padomes sēdē (sēdes protokola izraksts Nr.14, 14.&) pieņēma lēmumu par Nagļu pagasta teritorijas plānojuma 1. redakcijas sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu. Sabiedriskās apspriešanas 2. posma termiņš tiek noteikts no 07.01.2008. līdz 18.02.2008.

Nagļu pagasta teritorijas plānojuma un vides pārskata 1. redakcijas materiāli būs izstādīti Nagļu pagasta padomes telpās Nagļu ciemā, Nagļu pagastā. Ar tiem varēs iepazīties darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, laika posmā no 07.01.2008. līdz 18.02.2008.

Nagļu pagasta teritorijas plānojuma un vides pārskata izstrādātājs SIA „Reģionālie projekti”, Vīlandes iela 7-2, Rīga, LV-1010.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 29.01.2008. Nagļu pagasta padomes ēkā.

Teritorijas plānojums un vides pārskats sabiedriskās apspriešanas laikā tiek publicēts interneta mājas lapā www.rp.lv, sadaļā Jaunumi.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs