Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Mētrienas pagasta teritorijas plānojuma pirmās redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

§  Mētrienas pagasta padome paziņo, ka 2006.gada 4.oktobra pagasta padomes sēdē (protokols Nr.11, 1.paragrāfs) ir pieņemts lēmums par Mētrienas pagasta teritorijas plānojuma pirmās redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

§  Teritorijas plānojuma izstrādātājs: SIA “METRUM”, Mētrienas pagasta padome.

§  Sabiedriskās apspriešanas otrā posma termiņš: no 2006.gada 5.oktobra līdz 27.novembrim.

§  Iepazīties ar Mētrienas pagasta teritorijas plānojuma 1.redakciju un Vides pārskatu var Mētrienas pagasta padomē, p.n. Mētras, Madonas rajons.

§  Sabiedriskās apspriešanas sapulce notiks 2006.gada 25.oktobrī, plkst.14.00, Mētrienas pagasta padomes telpās.

§  Rakstiskas atsauksmes un priekšlikumus var iesniegt Mētrienas pagasta padomē no 2006.gada 5.oktobra līdz 27.novembrim, katru darba dienu no plkst.8:30 līdz 16:30, vai sūtīt pa pastu, adrese: Mētrienas pagasta padome, “Mētras”, Madonas rajons, LV-4865, tel.4826033, fakss 4826031, e-pasts: metriena@madona.lv.

§  Apmeklētāju pieņemšanas laiks: katru darba dienu no plkst.8:30 līdz 16:30.

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs