Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Medumu pagasta teritorijas plānojuma un vides pārskata sabiedrisko apspriešanu

Saskaņā ar Medumu pagasta 2005.gada 27.septembra lēmumu nr.164 (protokols nr.9) nodod sabiedriskai apspriešanai pagasta teritorijas plānojuma 1.redakciju un vides pārskata projektu, nosakot sabiedriskās apspriešanas termiņu no 14.10.2005. līdz 25.11.2005.

Izstrādātājs: Medumu pagasta padome
Plānošanas dokumenta īstenošanas ilgums:12 gadi.
Ar dokumentu projektiem ir iespēja iepazīties – Medumu pagasta padomē darbdienās no pulksten 9.00 līdz 12.00, kā arī www.drp.lv mājas lapā.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes vieta un laiks: 16.11.2005. pulksten 11.00, Medumu pagasta Tautas namā.

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes var iesniegt Medumu pagasta padomes sekretārei līdz 2005.gada 25.novembrim.
Tālr. uzziņām : 54- 98216, 54-98245

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs