Vides pārraudzības valsts birojs

English version
  Procedūra   
  Atzinumi 
  Lēmumi 
  Informācija  
  Paziņojumi  

 
Paziņojums par Mazzalves pagasta teritorijas plānojuma 2009.-2021.gadam

Vides pārskata projekta atkārtoto sabiedrisko apspriešanu

Mazzalves pagasta padome paziņo, ka sabiedriskajai apspriešanai atkārtoti tiek nodots Mazzalves pagasta teritorijas plānojuma Vides pārskata projekts.

Mazzalves pagasta teritorijas plānojuma izstrādātājs ir Mazzalves pagasta padome, (adrese: Liepu iela 2, Ērberģe, Mazzalves pagasts, Aizkraukles rajons, LV-5133, tālrunis: 65175132).

Teritorijas plānojums ir dokuments, kas izstrādāts laika posmam no 2009. līdz 2021. gadam un tā īstenošana ietekmēs Mazzalves pagasta teritoriju.

Iepazīties ar Mazzalves pagasta teritorijas plānojumu un Vides pārskata projektu iespējams no 20.03.2009. līdz 29.04.2009 Mazzalves pagasta padomē: Liepu iela 2, Ērberģe, Mazzalves pagasts, Aizkraukles rajons katru darba dienu no plkst.8:00 līdz 16:00. Vides pārskata projekts pieejams mājas lapā www.aizrp.lv.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt visā apspriešanas laikā pagasta padomes kancelejā vai sūtot pa pastu pagasta padomei, vai arī vides pārskata sagatavotājam SIA „NAGLA IF” (adrese: Grīvas prospekts 4-17, Ogre, tālrunis/fakss: 65022417).

Vides pārskata sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2009.gada 26.martā plkst. 11:00 Mazzalves pagasta padomes ēkas zālē.

 

 

 

uz lapas sākums
 

uz sākumu
 

Info | Vēsture | Nolikums | Struktūra | Likumdošana | Notikumi | Publikācijas | Darbinieki | Saites


Lapa atjaunota: 03.03.2011
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VP valsts biroju obligāta
Copyright ©  VP valsts birojs